Parenteral a.s. - CutisHelp

Kategórie
 
 
 
 
 

Parenteral a.s. vznikla v roku 2002 ako majetkovo česká obchodná spoločnosť zastrešujúca dlhoročný súkromný program výskumu prírodných zdrojov a surovín v oblasti kozmetického, farmaceutického i potravinárskeho priemyslu a na jej základnom imaní sa podieľa niekoľko fyzických osôb.

Parenteral a.s. spolupracuje v mnohých oblastiach s odbornými zdravotníckymi, vedeckými a vzdelávacími inštitúciami v Českej republike i v zahraničí.

Čiastkovým cieľom a aktuálnym finálnym verejne viditeľným výsledkom vlastných aktivít pre parenterálne aplikácie výživných, tíšiacich i liečivých prostriedkov je vytvorenie indiferentného nosiča (základu mastí a krémov i ďalších prípravkov) CutisBase kvalitatívne novej generácie, ktoré sa efektívne uplatňuje v kozmetike i medicíne v odboroch dermatológie, traumatológie, plastickej chirurgie, gerontológia, onkológie atd.


Parenteral a.s. je vzhľadom k prevratným poznatkom svojho výskumu majiteľom duševného vlastníctva strategického významu a úplne revolučného poňatie, venuje sa rozvoju obchodnej činnosti a kooperácia s vybranými poprednými farmaceutickými korporáciami, profiluje sa ako dodávateľ základných komponentov pre kozmetické a potravinárske produkty a formou medzinárodných licenčných zmlúv dojednáva oprávnenia pre komerčné uplatnenie vlastných znalostí pre konkrétne teritória.

Firemný názov má svoj pôvod v gréčtine a označuje charakter pôsobenia finálnych produktov a s nimi súvisiace zameranie prioritných aktivít spoločnosti.

Firemné logo zobrazuje obrys kryštálov makromolekulárneho rastlinného proteínu edestínu, ktorý vzniká v oktaedrickém (osemstenný) tvaru a ktoré sa vedeckému tímu spoločnosti podarilo získať v celosvetovo unikátnej vysokej čistote potrebného pre perspektívne a praktické intravenóznej aplikácie. Skúšobne sú už overené prostredníctvom nezávislého testovacieho pracoviska, certifikovaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

V manažérskom a výskumnom tíme pôsobia aj spolupracovníci s ekzémom a lupienkou, ktorí osobnými skúsenosťami a podnetmi významne prispievajú k zameraniu činnosti spoločnosti efektívnejšie riešiť dermatologické problémy a potreby v rámci skvalitnenia života týmto spôsobom postihnutých a chorých pacientov.

Parenteral a.s. neustále rozvíja a rozširuje sortiment produktov kozmetiky so značkou CutisHelp (v latinčine aj v angličtine cutis znamená Koža, v angličtine Help znamená Pomoc), zostavenú okrem iného na uvedenom základe mastí a krémov novej generácie, a priebežne uvádza na trh kolekcia ďalších spoľahlivo účinných prípravkov v radoch zdravotnej kozmetiky a Mimi.

 

Pridané: 20.09.2011

Zdroj: www.cutishelp.com

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia