Ekologický rozmer rastliny konope siate

Kategórie
 
 
 
 
 

Konope - ekologický zázrak

ECO - konope siataKonope siate (Cannabis Sativa) je ekologické už zo svojej podstaty a môže byť použité ako polotovar na výrobu množstva produktov – od využitia v potravinárskom priemysle až po BIO palivá, konštrukčné materiály, papierové produkty a textil. Nové spôsoby využitia konope sa neustále rozvíjajú, tým ako sa postupne prichádza k pochopeniu potenciálu tejto jedinečnej rastliny. Zástancovia technického konope navrhujú využívať konope ako náhradu za drevo a bavlnu, pretože ponúka výrobky porovnateľnej alebo vyššej kvality pri súčasnom znížení alebo úplnej eliminácií ekologicky negatívnych dopadov pri jeho spracovávaní.

 

Porovnanie konopy siatej s drevom

Ako náhrada za výrobky z dreva, konope ponúka mnoho ekologicky šetrných výhod. Konope dosahuje lepšieho využitia pôdy vďaka výnosnosti 3 až 8 ton vlákniny na aker čo je 4-krát viac než výnosnosť priemerného lesa. Z jedného akra konope je možné vyrobiť 4,1 – krát viac papiera ako z jedného akru lesa. Konope je možné žať každý rok na rovnakom mieste, zatiaľ čo strom je vhodné spracovávať približne každých 20 a viac rokov. Konope vytvára vhodné podmienky pre pôdu na každoročné pestovanie na rovnakom mieste. Veľké územia lesa by mohlo byť ušetrených len vďaka priemyselnému pestovaniu konope na výrobu papiera. Náhradou drevnej vlákniny za vlákninu z konope by zachránilo les pre divokú zver, rekreačné oblasti, povodia, produkcie kyslíka, ukladanie oxidu uhličitého a celkovému znižovaniu vplyvov globálneho otepľovania.

 

OSB doska s konopnej vlákniny

Veľké množstvo stavebných prvkov z dreva môže byť vyrobených z konope. Nosníky, podpery, OSB dosky (stredná hustota drevovláknitej dosky) vyrobené z konope by boli pevnejšie a ľahšie z dôvodu dlhých vlákien rastliny. Drevovláknitá doska vyrobená z konope je dvakrát silnejšia ako drevovláknitá doska na báze drevnej hmoty.

Na rozdiel od dreva, konope má nízky obsah lignínu, čo znamená že na drvenie hmoty je potrebných menej chemikálií. Bielenie konope je možné pomocou jemného peroxidu vodíka, na rozdiel od toxických zlúčenín chlóru a dioxínov, ktoré ostávajú ako vedľajší produkt pri výrobe papiera. Množstvo týchto toxických chemikálií používaných pri spracovaní dreva znečisťuje naše potoky, rieky a jazerá. Vypúšťanie ťažkých kovov a toxínov, ako sú kyselina sírová alebo dioxín by mohlo byť znížené o 60 až 80 percent tým, že sa prejde na priemyselnú výrobu z konope.

Konope sa dá spracovať na jemný papier vysokej kvality. Dlhé vlákna konope umožňujú niekoľko krát častejšiu recykláciu ako pri bežnom papieri na drevnej báze. Papier z konope je najvyššej kvality, odoláva rozkladu a starnutím nežltne ak sa použije proces výroby bez pridania kyselín. Konopný papier je odolnejší a vydrží veky. Aj z tohto dôvodu sa papier z konope používa hlavne v Európe na výrobu napríklad biblii.

 

Porovnanie priemyselného konope s bavlnou

Vlákna konope siateRastlina konope má len málo prirodzených nepriateľov a rastie dobre aj bez použitia herbicídov, fungicídov či pesticídov. Približne štvrtina všetkých pesticídov v USA sa spotrebuje na produkciu bavlny. Niektoré z týchto chemikálií sa nachádzajú na zozname najtoxickejších látok podľa úradu na ochranu životného prostredia US. V rozvojových krajinách, kde je regulácia menej prísna, množstvo herbicídov, insekticídov a ich toxicita je oveľa vyššia ako tá v USA.

Priemyselné konope je tiež veľmi efektívna plodina. Na jeden aker pôdy prináša o 250 % viac vlákniny ako bavlna a až o 600 % viac vlákniny ako ľan bez nutnosti toxických pesticídov a hnojív.

Konopné lykové vlákna sú jedny z najdlhších prírodných mäkkých vlákien. Sú dlhšie a silnejšie s osemkrát vyššou pevnosťou v ťahu a štvornásobkom odolnosti ako vlákna bavlny. Konopné vlákna sú oveľa viac absorpčné, odolné proti plesniam a vykazujú vyššie izolačné vlastnosti ako vlákna bavlny. To znamená, že konope udrží v zime viacej tepla a naopak v lete izoluje pred vysokými teplotami. Konope je taktiež účinnejšie pri blokovaní škodlivého ultrafialového žiarenia.

Konopné vlákna prirodzene absorbujú farbivá, čo spolu so schopnosťou lepšie odrážať ultrafialové žiarenie znamená, že textilné materiály vyrobené z konope sú menej náchylné k vyblednutiu ako je to pri bežnej bavlnenej tkanine. Tak ako bavlna, aj konope môže byť spracované do rôznych tkanín, vrátane vysoko kvalitnej bielizne. Keď sa zmieša s materiálmi ako bavlna, ľan, hodváb konope poskytuje odolnejšie, dlhšie trvajúce produkty pri zachovaní kvality a jemnosti.

 

Územné plánovanie a konope

Konope má hlboký koreňový systém ktorý zabraňuje erózií, odstraňuje toxíny, poskytuje prirodzenú ochranu proti ochoreniam a prevzdušňuje pôdu v prospech budúcej úrody. Rastlina konope rastie dobre v rôznych klimatických podmienkach a pôdnych typoch. Je prirodzene odolná voči väčšine škodcov a preto nie je potrebné používanie pesticídov. Konope rastie tesne vedľa seba a preto bez konkurenčne vytláča burinu takže nie je nutné používať herbicídy. Taktiež zanecháva pole bez buriny aj na budúcu úrodu.

Pestovanie priemyselného konope tiež bojuje proti narastajúcim problémom s eróziou pôdy. V USA, viac ako 5 miliárd ton kvalitnej poľnohospodárskej pôdy sa nenávratne stráca v dôsledku erózie. Konope je ideálnou poľnohospodárskou rastlinou ktorou sa dá čeliť takýmto stratám. Jemný koreňový systém spolu s dlhým hlavným koreňom preniká do pôdy od jedného do dvoch metrov, čím napomáha k zadržiavaniu pôdy pri erózii či nepredvídaných povodniach.

Rastlina konope buduje a dopĺňa vrchnú i spodnú vrstvu pôdy. Počas celého vegetačného obdobia rastlina zhadzuje listy, čím dodáva bohatú organickú hmotu späť do ornice a napomáha udržiavať vlhkosť, ktorá zabraňuje vysúšaniu rastliny. Konope zanecháva pôdu vo výbornom stave bez buriny na budúce zasiatie akejkoľvek náročnej plodiny.

 

Technické konope a obnoviteľné zdroje energie

Ako obnoviteľný zdroj zo živých rastlín konope neprispieva k skleníkovému efektu. Rastúce rastliny absorbujú toľko CO2 koľko sa uvoľní do ovzdušia pri spaľovaní konopného oleja alebo inej časti rastliny. Na rozdiel od fosílnych palív ako je ropa, uhlie, zemný plyn alebo jadrové palivo, konope zásoby ľudstvo dostatkom suroviny na tisíce rokov bez toho aby sa menila zemská klíma a bez produkcie odpadu, ktorý zostane rádioaktívny ešte milióny rokov.

 

Bio brikety z konopnej vlákniny

Technické konope je rastlina s vysokým výnosom vlákien produkujúca oveľa viac biomasy na aker ako akákoľvek iná plodina. V dôsledku toho, uhľovodíky v konope môžu byť použité ako obnoviteľná, nízko emisná alternatíva k fosílnym palivám. Konope môže byť spracované na palivové brikety, kvapalné palivá aj plyn, čím sa umožní zníženie spotreby neobnoviteľných zdrojov fosílnych palív či uránu. Biomasa môže byť prakticky premenená na akúkoľvek formu používanej energie vrátane metanolu na pohon do automobilov. Vzhľadom k tomu, že metanol je čistejšie palivo ako palivá z ropy, viedlo by to k zníženiu automobilových emisií. Dnes je kukurica najpopulárnejší zdroj biomasy ale konope môže priniesť až osemkrát toľko metanolu na aker ako kukurica.

Na rozdiel od fosílnych palív, biomasa pochádza zo živých rastlín, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní oxidu uhličitého z atmosféry prostredníctvom fotosyntézy. Pri výške rastlín až 4 metre, konope vytvára veľa kyslíka a zachytáva obrovské množstvo uhlíka z atmosféry. Konopné pole by mohlo byť veľmi dôležitou súčasťou riešenia problémov zo zmenou klímy planéty.

Konopná biomasa viaže CO2 metabolizuje ho a generuje kyslík v procese rastu. Keď sa biomasa spaľuje, CO2 sa uvoľňuje späť do vzduchu. To udržuje vyvážený cyklus CO2. Na rozdiel od spaľovania fosílnych palív keď sa do atmosféry uvoľňuje uhlík nazhromaždený za milióny rokov a neposkytuje žiadny mechanizmus opätovnej absorpcie.

V globálnom meradle, konope je snáď jediná rastlina schopná produkovať dostatok biomasy a poskytnúť alternatívu k fosílnym palivám. Ako zdroj paliva z biomasy, by mohlo konope zastaviť radu škodlivých účinkov spojených s fosílnymi palivami: povrchové dolovanie, kyslé dažde, smog na báze síry.

Bionafta môže byť vyrobená z obnoviteľných olejnatých plodín ako je konope. Konopná stonka je z 80 % pazderia (vláknina ako vedľajší produkt pri spracovaní konope na vlákna). Konopná pazderia je zo 77 % celulóza (priemyselná surovina), používaná pri výrobe chemikálií, plastov, vlákien. Bionafta je označenie pre skupinu látok na báze esterov kyslíkatých palív z konopného oleja, iných rastlinných olejov alebo živočíšnych tukov. Koncepcia použitia rastlinného oleja ako motorové palivo sa datuje do roku 1895, kedy Dr. Rudolf Diesel vyvinul prvý dieselový motor na rastlinný olej. Dr. Diesel prezentoval svoj motor na svetovej výstave v Paríži v roku 1900 pričom použil arašidový olej ako palivo.

Bionafta z konope siatejBionafta je len alternatívne palivo, ktoré sa môže použiť na pohon akéhokoľvek konvenčného, neupraveného dieselového motora. Skladovať ho možno všade tam kde je aj klasická nafta vyrobená z ropy. Bionafta je bezpečná pri manipulácií a preprave, pretože je biologicky odbúrateľná ako cukor, 10 krát menej toxická ako stolová soľ, a má vysoký bod vzplanutia okolo 300 °F (150 °C) v porovnaní s naftou vyrobenou z ropy, ktorá má bod vzplanutia okolo 125 °F (50 °C). Bionafta je osvedčené palivo s viac ako 30 miliónov úspešných cestných kilometrov v USA a viac než 20 rokov používania v Európe. Keď sa spaľuje v motore, bionafta nahrádza výfukový zápach ropného produktu s príjemnou vôňou konope, popkornu či hranolčekov.

Bionafta je z 11 % hmotnosti kyslík a neobsahuje síru. Používanie bionafty môže predĺžiť životnosť vznetových motorov, pretože viac premazáva ako klasická nafta, pričom spotreba paliva, automatické vznietenie, výkon a krútiaci moment motora je relatívne rovnaký.

Bionafta je cenovo výhodná tak aby spĺňala prísne podmienky zákona o energetickej politike.

Technické konope ma veľa vynikajúcich vlastností a využitia, ktoré môžu pomôcť planéte a ľuďom dosiahnuť zdravšiu a prirodzene udržateľnú existenciu. Naše vlády by sa len mali preniesť cez neopodstatnený strach a fóbiu a zakorenené vlastné záujmy niektorých našich veľkých priemyselných odvetví a ich lobistov.

 

Zdroj: www.organicclothing.com

Pridané: 29.09.2014

 

...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia